Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, augusti

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 227 65 851 52,9 -2,1 60,37
Fasta Finland 1 160 64 215 53,6 -2,1 60,45
Nyland 170 17 433 74,6 -2,5 76,91
Egentliga Finland 75 3 749 50,3 -7,7 57,11
Satakunta 43 1 599 40,0 -5,9 58,73
Egentliga Tavastland 27 1 568 39,8 -5,9 48,59
Birkaland 72 4 729 56,4 -0,8 72,42
Päijänne-Tavastland 37 2 016 49,7 4,4 51,61
Kymmenedalen 28 1 151 45,0 -5,5 63,92
Södra Karelen 30 1 919 51,3 2,6 46,34
Södra Savolax 77 2 182 41,8 3,0 44,82
Norra Savolax 48 2 698 46,2 0,4 53,95
Norra Karelen 52 1 556 45,5 -0,9 51,17
Mellersta Finland 55 3 246 46,2 -5,1 51,27
Södra Österbotten 51 1 997 41,6 -4,4 44,95
Österbotten 33 1 508 44,3 -6,1 63,59
Mellersta Österbotten 18 584 43,4 -0,1 61,44
Norra Österbotten 108 4 951 47,9 2,2 49,55
Kajanaland 43 2 284 40,9 -1,2 22,96
Lappland 193 9 045 39,9 -2,4 44,23
Åland 67 1 636 26,5 -3,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/09/matk_2018_09_2018-11-08_tau_001_sv.html