Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, juli

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 628 52 986 56,0 -0,3 103,00 57,71
Fasta Finland 613 52 173 56,2 -0,3 102,98 57,86
Nyland 126 15 501 68,8 1,1 110,30 75,88
    Esbo 12 1 290 57,7 0,6 88,56 51,13
    Helsingfors 63 9 349 75,3 3,3 116,27 87,54
    Vanda 13 2 537 69,7 -2,6 106,43 74,17
Egentliga Finland 39 2 897 58,6 -1,2 97,86 57,35
    Åbo 18 1 960 64,4 0,0 98,52 63,44
Satakunta 25 1 122 55,7 1,3 96,65 53,82
    Björneborg 9 595 58,9 2,9 99,56 58,60
Egentliga Tavastland 16 1 324 38,6 -1,5 86,08 33,21
    Tavastehus 7 662 44,7 0,1 84,79 37,91
Birkaland 42 3 951 56,1 0,3 101,97 57,20
    Tammerfors 25 3 028 61,7 1,1 104,09 64,20
Päijänne-Tavastland 15 1 751 48,0 2,1 86,38 41,45
    Lahtis 7 897 53,7 -1,2 87,80 47,13
Kymmenedalen 15 868 44,8 -5,4 94,25 42,19
    Kouvola 7 417 46,0 -1,4 89,86 41,31
Södra Karelen 14 1 548 51,6 0,7 98,94 51,09
    Villmanstrand 7 978 56,9 1,0 94,39 53,68
Södra Savolax 28 1 633 48,1 0,1 87,33 42,01
    S:t Michel 8 574 47,5 -6,4 86,65 41,18
Norra Savolax 27 2 326 49,7 1,2 92,26 45,81
    Kuopio 14 1 377 54,4 0,5 99,47 54,09
Norra Karelen 21 1 187 51,3 1,3 94,76 48,65
    Joensuu 6 628 60,5 -1,4 92,60 56,05
Mellersta Finland 27 2 773 53,3 -2,2 101,46 54,08
    Jyväskylä 12 1 439 60,4 -1,9 104,92 63,32
Södra Österbotten 26 1 604 49,7 -0,1 83,71 41,58
    Seinäjoki 7 614 54,4 1,6 97,84 53,27
Österbotten 21 1 264 50,1 -1,9 98,37 49,31
    Vasa 7 821 58,8 -0,3 99,91 58,72
Mellersta Österbotten 10 488 42,0 -0,1 92,29 38,80
    Karleby 5 370 48,8 -1,2 95,00 46,36
Norra Österbotten 51 3 580 50,4 0,2 95,72 48,20
    Kuusamo 12 809 41,0 -0,2 100,45 41,19
    Uleåborg 11 1 510 63,6 2,2 99,05 62,99
Kajanaland 18 1 754 51,0 -0,2 66,52 33,90
    Kajana 6 415 42,3 -2,2 85,45 36,11
    Sotkamo 6 1 128 58,1 1,0 60,24 35,00
Lappland 93 6 601 48,3 -3,5 121,02 58,49
    Rovaniemi 18 1 568 55,8 -6,2 126,99 70,87
Åland 15 813 45,6 -1,7 .. ..
    Mariehamn 7 513 55,5 0,4 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2018, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/08/matk_2018_08_2018-10-05_tau_006_sv.html