Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juni

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 320 66 797 53,2 2,1 55,65
Fasta Finland 1 247 65 089 53,4 2,2 55,75
Nyland 158 16 477 75,5 0,4 84,42
Egentliga Finland 91 4 162 53,2 0,6 50,55
Satakunta 44 1 560 55,3 8,9 51,51
Egentliga Tavastland 30 1 727 40,4 1,3 44,66
Birkaland 76 4 701 55,5 2,5 49,90
Päijänne-Tavastland 37 1 925 43,6 3,2 42,69
Kymmenedalen 31 1 138 48,7 -1,6 43,84
Södra Karelen 40 2 198 49,8 2,2 41,69
Södra Savolax 95 3 124 42,7 0,9 36,47
Norra Savolax 54 2 798 47,8 -0,0 45,64
Norra Karelen 62 1 747 47,3 7,5 47,75
Mellersta Finland 64 3 614 56,5 5,4 49,07
Södra Österbotten 53 2 141 50,1 1,9 42,49
Österbotten 40 1 568 53,8 11,3 55,51
Mellersta Österbotten 21 716 36,4 -5,6 51,18
Norra Österbotten 116 4 990 40,8 -1,1 36,58
Kajanaland 44 2 311 44,2 4,8 22,35
Lappland 191 8 192 31,1 1,0 34,91
Åland 73 1 708 46,9 -0,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 17.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/06/matk_2017_06_2017-08-17_tau_001_sv.html