Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2016

Landskap Förenta Staterna Kina Japan Estland Norge Nederländerna
Hela landet 231 708 14,4 231 573 27,3 214 495 5,4 193 376 2,4 180 851 -2,8 174 743 9,5
Fasta Finland 230 456 14,4 231 452 27,4 214 367 5,5 186 180 2,3 177 548 -2,7 173 609 9,7
Nyland 167 732 12,8 168 219 17,9 146 769 4,5 72 786 -0,8 68 798 7,2 63 075 3,0
    Esbo . . . . . . . . . . . .
    Helsingfors 139 475 13,3 89 240 23,0 133 130 5,3 36 025 0,2 53 080 2,3 47 172 5,5
    Vanda 20 890 17,7 53 040 0,9 11 148 -7,6 10 152 3,9 8 390 24,1 8 110 4,6
Egentliga Finland 7 046 -15,1 3 698 2,5 4 791 -7,3 21 568 24,5 6 751 -12,6 6 514 2,5
    Åbo 5 924 -11,8 2 811 23,3 2 218 18,4 7 456 24,6 5 263 -4,1 5 203 -1,1
Satakunta 1 466 -13,6 483 4,8 675 35,8 3 409 -2,6 1 132 -22,3 1 751 29,9
    Björneborg 579 -25,2 135 -24,2 281 62,4 1 747 -19,5 344 -43,0 935 56,9
Egentliga Tavastland 803 3,1 1 016 37,9 800 24,8 2 186 3,8 1 046 24,4 718 10,1
    Tavastehus 491 -18,8 300 72,4 781 26,0 1 200 4,3 414 -33,1 487 27,8
Birkaland 8 735 4,0 5 320 -16,7 4 008 17,7 13 349 -5,4 4 750 12,5 5 738 4,5
    Tammerfors . . . . . . . . . . . .
Päijänne-Tavastland 1 549 -14,9 1 435 89,3 939 -0,4 5 019 -27,3 2 342 13,2 1 494 -42,2
    Lahtis 975 -19,0 447 -8,6 509 -8,9 2 234 -37,0 1 487 0,2 1 033 -35,5
Kymmenedalen 1 050 -29,4 451 42,3 181 -30,7 3 511 3,8 483 -4,4 1 386 7,5
    Kouvola 390 -29,7 90 -39,2 88 -17,8 1 874 36,8 214 -14,4 408 45,7
Södra Karelen 967 -20,0 1 502 211,6 257 2,8 4 550 5,9 1 183 181,7 1 995 114,7
    Villmanstrand 572 39,9 1 343 312,0 223 15,5 3 199 38,6 1 032 245,2 595 -8,6
Södra Savolax 1 438 17,9 985 49,7 566 37,0 3 992 -10,0 305 -33,7 2 648 -30,8
    S:t Michel 516 10,3 376 32,4 277 48,1 1 724 -23,4 160 37,9 563 3,3
Norra Savolax 5 131 176,8 1 222 -15,0 562 5,8 6 724 -12,0 1 004 12,4 2 244 -7,2
    Kuopio 4 507 200,3 927 -8,3 471 14,0 4 750 -0,3 760 27,5 1 663 -7,0
Norra Karelen 806 -38,1 519 8,1 639 -30,1 2 813 -30,6 439 -94,8 1 922 -4,3
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Mellersta Finland 5 344 32,8 1 588 54,0 2 366 101,5 18 836 22,7 1 596 -7,9 4 619 -9,3
    Jyväskylä 4 883 50,8 1 363 56,3 2 152 94,8 2 505 5,0 1 266 -17,6 2 208 -8,9
Södra Österbotten 894 59,1 317 53,9 494 7,9 3 248 30,8 732 31,9 593 2,1
    Seinäjoki . . . . . . . . . . . .
Österbotten 2 241 16,8 808 -5,8 822 50,3 3 412 68,3 3 424 -7,3 2 722 1,8
    Vasa . . . . . . . . . . . .
Mellersta Österbotten 493 24,5 254 15,5 121 -33,1 1 271 -21,7 469 -4,7 355 64,4
    Karleby . . . . . . . . . . . .
Norra Österbotten 6 932 19,0 6 243 80,3 3 893 32,9 7 823 12,0 14 288 -15,6 14 469 43,7
    Kuusamo 989 -6,7 2 595 442,9 2 505 65,5 1 690 26,1 799 24,8 6 622 114,7
    Uleåborg . . . . . . . . . . . .
Kajanaland 1 615 267,0 2 308 903,5 1 122 10,3 1 380 -42,9 1 173 -8,1 1 998 73,0
    Kajana . . . . . . . . . . . .
Lappland 16 214 39,6 35 084 99,5 45 362 4,3 10 303 3,1 67 633 1,6 59 368 17,9
    Rovaniemi 6 533 32,6 17 514 124,5 17 254 13,7 1 941 -16,5 13 500 4,5 6 986 21,5
Åland 1 252 21,8 121 -44,0 128 -28,9 7 196 4,6 3 303 -8,1 1 134 -10,6
    Mariehamn 638 -17,6 96 -54,7 110 -28,6 1 813 33,6 2 383 -9,6 482 -5,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2016, Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_008_sv.html