Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 158 60 433 49,7 1,5 53,15
Fasta Finland 1 109 59 180 50,0 1,5 53,21
Nyland 143 14 774 66,0 3,1 68,88
    Esbo . . . . .
    Helsingfors 59 8 908 71,7 2,2 73,29
    Vanda 11 2 265 72,8 3,7 66,62
Egentliga Finland 74 3 716 49,7 0,9 50,24
    Åbo 24 2 258 55,6 1,1 54,00
Satakunta 40 1 441 41,5 0,5 51,51
    Björneborg 13 739 43,2 -1,9 48,97
Egentliga Tavastland 30 1 588 37,5 3,4 48,25
    Tavastehus 14 796 40,3 4,7 52,49
Birkaland 72 4 500 50,0 0,4 53,76
    Tammerfors . . . . .
Päijänne-Tavastland 34 1 789 40,7 1,7 48,10
    Lahtis 10 821 51,1 1,9 52,20
Kymmenedalen 27 1 020 43,2 4,6 48,89
    Kouvola 11 543 39,4 1,7 44,65
Södra Karelen 37 1 880 46,6 2,9 40,57
    Villmanstrand 14 1 115 56,2 5,1 40,35
Södra Savolax 81 2 413 39,5 2,0 39,94
    S:t Michel 18 690 48,3 2,2 44,85
Norra Savolax 52 2 708 44,6 -1,4 48,37
    Kuopio 24 1 623 49,4 -0,5 50,07
Norra Karelen 54 1 554 40,7 -2,6 46,06
    Joensuu . . . . .
Mellersta Finland 53 3 170 48,0 1,4 50,46
    Jyväskylä 15 1 460 56,5 4,9 66,24
Södra Österbotten 48 1 740 46,0 2,6 43,47
    Seinäjoki . . . . .
Österbotten 32 1 404 44,4 -0,5 54,86
    Vasa . . . . .
Mellersta Österbotten 17 598 42,6 2,8 52,28
    Karleby . . . . .
Norra Österbotten 104 4 675 44,7 -2,0 41,25
    Kuusamo 33 1 313 40,8 3,7 29,41
    Uleåborg . . . . .
Kajanaland 41 2 241 43,1 1,0 33,96
    Kajana . . . . .
Lappland 172 7 971 43,1 2,8 45,74
    Rovaniemi 17 1 359 59,5 5,0 55,71
Åland 49 1 253 34,9 -0,6 ..
    Mariehamn 12 603 49,4 -0,9 ..
1)

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2016, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_001_sv.html