Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 060 58 955 44,7 1,4 52,07
Fasta Finland 1 036 58 158 45,1 1,4 52,05
Nyland 142 15 169 55,1 -0,5 64,17
Egentliga Finland 63 3 533 43,2 7,7 52,49
Satakunta 37 1 359 26,4 -2,2 54,71
Egentliga Tavastland 27 1 498 26,9 -0,2 49,79
Birkaland 69 4 356 39,0 -0,4 52,84
Päijänne-Tavastland 33 1 730 30,5 0,1 43,58
Kymmenedalen 25 984 30,9 2,1 60,32
Södra Karelen 33 1 758 36,9 5,3 36,60
Södra Savolax 71 2 056 26,9 -0,0 42,11
Norra Savolax 47 2 563 34,0 0,9 47,90
Norra Karelen 48 1 387 32,7 1,0 52,35
Mellersta Finland 50 2 974 39,5 2,6 48,53
Södra Österbotten 45 1 710 29,2 -5,3 40,71
Österbotten 28 1 356 30,1 -2,3 60,79
Mellersta Österbotten 15 573 28,5 -1,3 59,63
Norra Österbotten 97 4 570 42,7 -0,7 41,01
Kajanaland 38 2 186 40,1 4,6 25,99
Lappland 168 8 396 63,6 4,8 51,54
Åland 24 797 15,3 0,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_001_sv.html