Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 607 50 298 54,6 1,5 95,91 52,34
Fasta Finland 592 49 473 54,7 1,6 95,88 52,49
Nyland 111 14 238 68,0 3,4 105,63 71,83
    Esbo 11 1 176 56,8 1,2 83,39 47,33
    Helsingfors 53 8 750 73,0 3,0 111,59 81,44
    Vanda 11 2 247 73,4 3,5 101,67 74,58
Egentliga Finland 39 2 840 56,5 1,6 91,26 51,60
    Åbo 19 1 915 61,7 3,4 92,27 56,93
Satakunta 24 1 139 49,1 0,6 86,46 42,46
    Björneborg 9 628 47,9 -3,0 91,41 43,79
Egentliga Tavastland 17 1 345 42,7 3,2 77,60 33,14
    Tavastehus 8 698 44,4 5,3 86,43 38,42
Birkaland 41 3 810 54,0 0,5 98,65 53,24
    Tammerfors 24 2 886 58,0 0,7 101,63 58,96
Päijänne-Tavastland 13 1 573 44,4 2,0 89,29 39,62
    Lahtis 6 770 52,2 1,7 86,75 45,31
Kymmenedalen 14 767 48,6 5,9 90,78 44,14
    Kouvola 6 405 44,6 2,3 84,24 37,59
Södra Karelen 17 1 427 52,2 2,9 87,72 45,80
    Villmanstrand 8 843 63,1 4,8 83,14 52,42
Södra Savolax 30 1 716 45,2 2,2 81,41 36,84
    S:t Michel 8 558 52,0 2,4 82,39 42,82
Norra Savolax 29 2 341 48,6 -0,7 90,30 43,84
    Kuopio 16 1 444 52,9 -0,3 94,68 50,11
Norra Karelen 22 1 220 45,7 -4,2 86,48 39,55
    Joensuu 6 622 54,2 -5,6 86,44 46,89
Mellersta Finland 27 2 733 52,7 1,3 91,49 48,23
    Jyväskylä 11 1 391 60,1 5,3 98,13 58,97
Södra Österbotten 24 1 456 52,6 2,7 80,65 42,43
    Seinäjoki 7 606 57,8 4,6 89,79 51,88
Österbotten 21 1 215 49,9 0,0 92,10 45,96
    Vasa 8 771 58,2 1,0 95,33 55,44
Mellersta Österbotten 10 512 46,7 3,7 83,52 39,01
    Karleby 5 369 50,5 1,6 90,28 45,56
Norra Österbotten 50 3 383 50,6 -2,7 90,60 45,80
    Kuusamo 10 783 39,2 1,7 90,58 35,55
    Uleåborg 11 1 446 62,4 -5,0 98,14 61,20
Kajanaland 19 1 789 47,9 0,9 79,70 38,15
    Kajana 6 414 43,4 2,8 78,80 34,24
    Sotkamo 6 1 132 53,9 0,1 81,29 43,83
Lappland 84 5 968 44,8 1,5 93,51 41,91
    Rovaniemi 13 1 296 55,9 3,0 92,10 51,53
Åland 15 826 43,5 -2,0 .. ..
    Mariehamn 7 517 56,4 -3,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/10/matk_2016_10_2016-12-16_tau_006_sv.html