Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, augusti

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 179 60 671 50,3 1,4 52,17
Fasta Finland 1 125 59 301 50,6 1,5 52,32
Nyland 143 14 704 66,9 3,4 67,35
Egentliga Finland 76 3 760 50,3 0,1 49,56
Satakunta 40 1 461 43,4 1,1 50,65
Egentliga Tavastland 31 1 614 38,3 3,7 47,58
Birkaland 72 4 514 51,0 0,6 52,87
Päijänne-Tavastland 35 1 813 41,5 1,6 47,62
Kymmenedalen 27 1 026 44,0 4,5 47,42
Södra Karelen 38 1 909 47,4 2,2 40,50
Södra Savolax 83 2 493 41,0 2,3 39,30
Norra Savolax 52 2 718 45,9 -1,6 47,64
Norra Karelen 56 1 592 41,0 -3,8 44,20
Mellersta Finland 53 3 206 48,9 1,1 49,62
Södra Österbotten 49 1 756 47,4 3,2 42,96
Österbotten 33 1 411 45,4 -0,6 53,67
Mellersta Österbotten 17 603 43,2 2,9 50,82
Norra Österbotten 105 4 528 46,0 -1,2 41,49
Kajanaland 42 2 256 44,0 0,6 35,95
Lappland 174 7 936 41,5 2,2 43,95
Åland 54 1 370 36,8 -0,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2016, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/10/matk_2016_10_2016-12-16_tau_002_sv.html