Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 973 687 1,9 11 576 831 1,9 4 396 856 1,9
Fasta Finland 15 588 011 1,9 11 417 135 1,9 4 170 876 1,9
Nyland 4 239 987 2,3 2 243 335 0,2 1 996 652 4,7
Egentliga Finland 975 605 3,2 792 037 3,2 183 568 3,2
Satakunta 318 456 -2,4 270 790 -2,9 47 666 0,7
Egentliga Tavastland 306 972 8,3 276 861 9,9 30 111 -4,5
Birkaland 1 148 586 0,3 976 860 -0,4 171 726 4,6
Päijänne-Tavastland 424 634 -1,8 361 439 0,4 63 195 -12,5
Kymmenedalen 233 722 -12,3 193 314 -2,8 40 408 -40,2
Södra Karelen 484 866 1,6 351 480 9,2 133 386 -14,3
Södra Savolax 590 474 0,2 466 289 0,8 124 185 -2,2
Norra Savolax 655 431 -0,6 575 110 1,2 80 321 -11,9
Norra Karelen 370 570 -6,9 317 423 -0,7 53 147 -31,9
Mellersta Finland 821 350 3,6 708 813 3,7 112 537 3,0
Södra Österbotten 580 764 4,4 546 898 2,3 33 866 55,0
Österbotten 307 535 -12,1 246 504 -12,2 61 031 -11,4
Mellersta Österbotten 128 905 5,7 116 979 8,0 11 926 -12,1
Norra Österbotten 1 313 338 2,2 1 115 359 3,2 197 979 -3,4
Kajanaland 726 195 0,3 656 444 -0,9 69 751 13,4
Lappland 1 960 621 8,8 1 201 200 8,2 759 421 9,7
Åland 385 676 3,2 159 696 4,6 225 980 2,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/09/matk_2016_09_2016-11-17_tau_004_sv.html