Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 207 61 165 52,6 1,6 58,46
Fasta Finland 1 138 59 500 53,2 1,7 58,50
Nyland 144 14 732 72,3 3,2 76,63
Egentliga Finland 75 3 781 49,5 2,2 56,29
Satakunta 40 1 467 43,6 -3,2 59,27
Egentliga Tavastland 30 1 539 44,6 5,3 51,58
Birkaland 73 4 606 55,7 3,4 67,49
Päijänne-Tavastland 36 1 815 45,5 -0,3 53,14
Kymmenedalen 27 1 041 44,8 6,3 49,77
Södra Karelen 37 1 845 58,0 14,0 43,51
Södra Savolax 81 2 335 39,8 -0,1 38,07
Norra Savolax 53 2 774 43,6 -6,7 51,89
Norra Karelen 57 1 605 40,7 -3,3 50,46
Mellersta Finland 54 3 060 50,3 1,9 57,42
Södra Österbotten 49 1 741 49,2 5,5 49,69
Österbotten 33 1 425 47,3 -0,8 60,43
Mellersta Österbotten 17 594 50,8 1,6 58,29
Norra Österbotten 106 4 552 50,2 0,8 43,70
Kajanaland 43 2 260 41,2 -1,3 38,26
Lappland 183 8 328 41,8 0,5 40,78
Åland 69 1 665 29,2 -1,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/09/matk_2016_09_2016-11-17_tau_001_sv.html