Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 598 49 601 52,0 1,6 94,87 49,37
Fasta Finland 584 48 830 52,3 1,7 94,86 49,58
Nyland 110 14 053 64,5 4,3 104,43 67,39
    Esbo 11 1 174 54,0 1,4 84,62 45,67
    Helsingfors 52 8 567 69,2 5,1 109,96 76,13
    Vanda 11 2 233 71,8 2,9 102,05 73,24
Egentliga Finland 38 2 788 52,0 1,1 87,48 45,50
    Åbo 18 1 874 57,0 3,4 88,42 50,38
Satakunta 24 1 138 45,1 0,7 83,20 37,49
    Björneborg 9 641 42,1 -3,8 85,31 35,96
Egentliga Tavastland 17 1 332 40,6 3,9 76,11 30,89
    Tavastehus 8 689 41,2 6,5 85,15 35,11
Birkaland 41 3 815 49,5 0,3 95,67 47,32
    Tammerfors 24 2 888 53,8 1,3 98,01 52,73
Päijänne-Tavastland 13 1 583 42,7 3,1 90,60 38,71
    Lahtis 6 770 51,3 3,5 87,65 44,98
Kymmenedalen 13 750 44,7 5,6 90,13 40,32
    Kouvola 6 402 40,8 2,1 82,46 33,68
Södra Karelen 15 1 308 44,3 -1,0 88,08 38,98
    Villmanstrand 8 829 52,7 -2,2 81,20 42,76
Södra Savolax 29 1 605 40,7 3,3 72,05 29,34
    S:t Michel 8 537 48,8 4,4 78,20 38,13
Norra Savolax 30 2 314 46,8 0,0 90,34 42,26
    Kuopio 17 1 422 52,8 0,2 93,73 49,46
Norra Karelen 22 1 213 39,8 -6,8 86,71 34,49
    Joensuu 6 613 48,6 -9,6 87,42 42,50
Mellersta Finland 26 2 699 50,1 1,0 91,61 45,88
    Jyväskylä 11 1 359 57,2 5,7 94,01 53,74
Södra Österbotten 24 1 459 46,9 0,3 75,30 35,33
    Seinäjoki 7 606 53,0 1,8 84,31 44,67
Österbotten 21 1 193 46,5 -1,4 92,19 42,86
    Vasa 7 750 54,6 -0,4 95,28 52,07
Mellersta Österbotten 10 502 42,7 2,3 84,67 36,14
    Karleby 5 368 48,0 2,9 90,16 43,25
Norra Österbotten 50 3 356 50,2 -1,7 91,60 45,99
    Kuusamo 11 789 43,9 2,2 100,68 44,19
    Uleåborg 11 1 428 60,2 -3,3 97,13 58,51
Kajanaland 19 1 795 45,6 0,7 59,61 27,16
    Kajana 6 414 39,5 2,7 79,39 31,32
    Sotkamo 6 1 140 52,3 -0,3 53,81 28,16
Lappland 84 5 926 49,4 1,5 102,37 50,61
    Rovaniemi 12 1 243 60,3 1,7 101,10 60,96
Åland 14 772 37,0 -1,0 .. ..
    Mariehamn 7 492 50,0 -1,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/06/matk_2016_06_2016-08-18_tau_006_sv.html