Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 618 51 419 56,9 0,4 96,53 54,96
Fasta Finland 600 50 481 56,9 0,5 96,51 54,91
Nyland 113 14 655 76,1 4,1 112,56 85,69
    Esbo 11 1 175 65,8 3,9 87,68 57,66
    Helsingfors 55 9 160 82,4 4,6 120,66 99,42
    Vanda 11 2 216 76,5 0,6 104,75 80,11
Egentliga Finland 42 3 030 59,2 -6,8 97,29 57,62
    Åbo 19 2 039 64,3 -6,4 94,12 60,57
Satakunta 25 1 138 52,5 4,6 86,75 45,54
    Björneborg 9 617 51,3 -0,1 87,72 45,01
Egentliga Tavastland 17 1 510 43,8 1,0 82,88 36,32
    Tavastehus 8 711 49,8 9,9 93,34 46,51
Birkaland 42 3 854 57,5 -0,9 98,49 56,65
    Tammerfors 24 2 900 60,0 -2,6 102,93 61,74
Päijänne-Tavastland 13 1 583 43,0 3,5 92,52 39,78
    Lahtis 6 770 52,4 5,0 89,43 46,85
Kymmenedalen 15 809 53,3 11,3 91,76 48,95
    Kouvola 6 411 48,5 7,8 84,45 40,92
Södra Karelen 17 1 452 52,7 2,7 86,40 45,56
    Villmanstrand 9 898 64,5 7,0 79,45 51,24
Södra Savolax 35 2 084 44,2 0,4 77,75 34,35
    S:t Michel 9 618 53,9 3,0 86,30 46,51
Norra Savolax 29 2 343 51,9 -0,7 90,12 46,75
    Kuopio 16 1 453 55,4 -1,9 95,74 53,07
Norra Karelen 23 1 291 45,4 -4,4 86,86 39,48
    Joensuu 7 672 51,6 -4,8 89,31 46,12
Mellersta Finland 29 2 882 56,0 -0,3 93,27 52,26
    Jyväskylä 13 1 532 61,2 3,4 89,26 54,66
Södra Österbotten 24 1 540 54,3 -3,6 80,83 43,92
    Seinäjoki 7 606 59,0 -4,6 90,96 53,67
Österbotten 22 1 243 51,0 -7,5 96,64 49,26
    Vasa 8 797 57,2 -10,3 100,04 57,25
Mellersta Österbotten 10 557 49,2 3,4 89,50 44,03
    Karleby 5 401 55,4 4,6 94,30 52,26
Norra Österbotten 50 3 352 50,2 -1,8 83,91 42,13
    Kuusamo 10 778 27,8 2,2 63,50 17,67
    Uleåborg 11 1 404 64,7 -7,4 93,26 60,31
Kajanaland 19 1 791 45,6 -2,0 45,44 20,71
    Kajana 6 414 41,1 -1,9 76,45 31,45
    Sotkamo 6 1 131 50,8 -2,8 33,27 16,89
Lappland 75 5 367 33,4 -2,7 67,02 22,39
    Rovaniemi 11 1 118 49,7 -5,9 69,67 34,60
Åland 18 938 58,8 -3,2 .. ..
    Mariehamn 8 574 74,0 -4,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/06/matk_2016_06_2016-08-18_tau_005_sv.html