Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 331 65 328 51,0 0,1 50,27
Fasta Finland 1 255 63 593 51,1 0,2 50,41
Nyland 149 15 257 74,5 4,6 70,54
Egentliga Finland 93 4 173 52,5 -6,5 48,64
Satakunta 43 1 540 47,4 2,8 46,23
Egentliga Tavastland 33 1 911 38,7 3,5 51,20
Birkaland 80 4 757 52,9 -1,0 49,71
Päijänne-Tavastland 38 1 953 39,4 3,1 39,78
Kymmenedalen 31 1 113 48,8 6,8 44,12
Södra Karelen 41 2 026 47,0 0,5 38,45
Södra Savolax 98 3 119 41,2 -0,1 35,67
Norra Savolax 56 2 844 48,5 -1,4 45,81
Norra Karelen 65 1 823 38,3 -6,5 40,10
Mellersta Finland 62 3 597 50,8 -1,1 45,85
Södra Österbotten 53 2 299 47,6 -2,4 40,55
Österbotten 41 1 606 42,6 -7,3 49,02
Mellersta Österbotten 22 738 42,1 2,6 48,69
Norra Österbotten 116 4 756 43,3 -1,0 37,26
Kajanaland 46 2 336 39,4 -2,1 19,78
Lappland 188 7 745 30,2 -1,1 32,04
Åland 76 1 735 48,3 -1,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/06/matk_2016_06_2016-08-18_tau_001_sv.html