Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, november

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, maj 2016

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 778 549 1 346 377 -0,2 1 135 345 -0,0
Finland 581 107 972 757 1,2 808 059 -0,1
Utlandet 197 442 373 620 -3,8 327 286 0,2
Sverige 28 644 49 682 2,4 38 717 -5,9
Tyskland 19 087 36 125 0,7 32 500 1,9
Ryssland 19 413 38 713 -35,3 28 314 -33,8
Britannien 11 663 20 279 -10,3 19 519 -5,1
Förenta Staterna 10 972 21 013 15,0 20 600 16,8
Norge 6 667 11 775 2,9 10 477 -1,3
Nederländerna 4 971 8 746 -11,8 7 833 -10,1
Italien 3 211 6 532 -7,6 6 152 -4,9
Frankrike 4 454 9 308 -4,3 8 332 -6,4
Japan 7 924 14 209 29,8 14 067 32,9
Estland 5 829 14 934 -6,0 10 162 2,3
Schweiz 3 680 7 342 4,5 6 603 7,1
Spanien 2 674 5 171 -16,7 4 827 -14,7
Kina 11 863 16 713 20,3 16 493 25,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2016, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, maj 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tau_009_sv.html