Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 280 887 0,4 771 374 -2,0 509 513 4,1
Fasta Finland 1 275 793 0,3 768 536 -2,1 507 257 4,2
Nyland 374 312 6,4 200 652 -0,2 173 660 15,2
Egentliga Finland 60 729 2,1 48 794 0,1 11 935 11,0
Satakunta 19 245 4,0 15 217 9,6 4 028 -12,7
Egentliga Tavastland 19 395 -13,6 15 967 -18,3 3 428 18,9
Birkaland 80 842 -5,7 68 655 -7,4 12 187 5,6
Päijänne-Tavastland 33 898 -8,3 28 410 -3,5 5 488 -27,0
Kymmenedalen 14 819 -15,2 10 643 2,0 4 176 -40,7
Södra Karelen 39 525 -3,5 19 069 5,0 20 456 -10,3
Södra Savolax 35 059 -4,5 23 732 -4,0 11 327 -5,4
Norra Savolax 49 478 -9,5 37 695 -5,7 11 783 -20,0
Norra Karelen 23 029 -12,6 16 989 -7,9 6 040 -23,6
Mellersta Finland 65 775 -5,8 49 869 -2,0 15 906 -15,9
Södra Österbotten 27 011 -10,7 24 542 -13,6 2 469 32,0
Österbotten 19 389 -11,1 15 731 -7,6 3 658 -23,6
Mellersta Österbotten 7 686 6,1 6 904 4,9 782 18,8
Norra Österbotten 106 542 -0,4 66 682 -0,7 39 860 0,2
Kajanaland 69 711 -4,5 49 232 -7,4 20 479 3,2
Lappland 229 348 8,6 69 753 10,7 159 595 7,7
Åland 5 094 5,3 2 838 33,8 2 256 -16,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2016, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/01/matk_2016_01_2016-03-17_tau_002_sv.html