Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, augusti

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 400 66 533 56,6 0,4 34,72
Fasta Finland 1 328 64 909 56,3 0,3 34,78
Nyland 151 14 914 64,5 0,9 42,96
Egentliga Finland 90 4 209 66,4 -0,8 36,97
Satakunta 49 1 822 57,9 0,9 35,92
Egentliga Tavastland 32 1 531 41,3 -0,6 34,87
Birkaland 82 4 930 60,7 -3,6 35,47
Päijänne-Tavastland 41 2 189 44,1 -3,9 31,06
Kymmenedalen 33 1 252 55,3 0,9 32,41
Södra Karelen 46 2 238 62,1 -9,0 37,15
Södra Savolax 103 3 389 62,1 3,0 31,32
Norra Savolax 60 2 913 60,2 -0,4 34,43
Norra Karelen 68 1 934 57,4 4,4 32,82
Mellersta Finland 69 3 692 52,8 4,4 33,26
Södra Österbotten 62 2 247 61,3 1,4 31,94
Österbotten 42 1 576 58,1 3,6 25,53
Mellersta Österbotten 24 710 48,0 0,7 31,26
Norra Österbotten 117 4 972 50,4 0,8 28,83
Kajanaland 57 2 379 59,0 1,0 33,74
Lappland 202 8 012 36,3 0,3 27,43
Åland 72 1 624 71,1 1,5 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2013, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/07/matk_2013_07_2013-09-20_tau_001_sv.html