Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, februari

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12
Tillgångar Totalt -4 678 -3 899 1 277 -9 392 1 295 -29 890
1. Direktinvesteringar 706 1 216 1 472 1 394 1 403 293
2. Portföljinvesteringar 2 026 1 112 2 553 -1 583 2 912 -3 076
3. Övriga investeringar -105 1 189 4 854 -1 739 4 218 -19 605
4. Finansiella derivat -7 187 -7 457 -7 625 -7 393 -7 290 -7 456
5. Valutareserv -118 41 22 -71 53 -46
Skulder Totalt -3 894 -2 596 -2 880 -5 425 6 457 -34 057
1. Direktinvesteringar -392 600 1 096 1 386 1 395 -368
2. Portföljinvesteringar 99 1 325 -7 193 -2 714 4 462 -2 417
3. Övriga investeringar 2 381 1 464 9 151 1 887 6 556 -24 635
4. Finansiella derivat -5 981 -5 984 -5 933 -5 984 -5 956 -6 637
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2017, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/12/mata_2017_12_2018-02-15_tau_003_sv.html