Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, februari

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12
Inkomster 1. Bytesbalans 8 329 8 326 8 498 8 771 8 783 8 327
1.1 Varor 4 717 4 750 4 937 5 339 5 268 4 685
1.2 Tjänster 2 121 2 088 2 073 2 192 2 266 2 286
1.3 Primära inkomster 1 383 1 386 1 390 1 137 1 145 1 257
1.4 Sekundära inkomster 108 102 98 104 104 99
Utgifter 1. Bytesbalans 7 760 7 968 8 171 8 594 8 697 8 391
1.1 Varor 4 594 4 531 4 615 5 054 5 086 4 659
1.2 Tjänster 2 230 2 162 2 122 2 334 2 413 2 435
1.3 Primära inkomster 674 1 025 1 192 951 942 1 053
1.4 Sekundära inkomster 263 249 242 254 255 244
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2017, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/12/mata_2017_12_2018-02-15_tau_002_sv.html