Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, april

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11
Kontotransaktion                        
Tillgångar Totalt 14 396 -19 706 2 920 -20 375 -4 689 15 409 -20 966 16 038 -17 987 -19 311 5 503
1. Direktinvesteringar 5 414 -5 454 -382 142 101 330 2 389 165 -306 783 695
2. Portföljinvesteringar -121 2 501 -1 586 399 592 548 -2 458 1 692 -2 031 2 879 -918
3. Övriga investeringar 18 088 -8 478 16 286 -14 449 4 175 20 105 -15 725 19 185 -9 826 -12 625 11 787
4. Finansiella derivat -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 473 -5 841 -4 958 -5 033 -5 976 -10 350 -5 873
5. Valutareserv 31 -9 -132 -35 -84 266 -213 28 151 1 -187
Skulder Totalt 16 632 -18 386 2 985 -18 144 -7 933 9 938 -20 694 19 230 -23 094 -19 733 13 199
1. Direktinvesteringar 9 568 -1 621 570 207 -563 5 783 1 064 1 137 -1 390 742 3 649
2. Portföljinvesteringar -2 261 -1 931 1 262 560 2 082 -3 837 -5 131 -222 3 495 -530 2 940
3. Övriga investeringar 17 687 -7 660 12 303 -13 312 -1 304 13 153 -11 916 22 992 -19 570 -9 733 13 080
4. Finansiella derivat -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148 -5 160 -4 711 -4 677 -5 630 -10 213 -6 471
5. Valutareserv . . . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3318, Katri Kaaja 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/11/mata_2015_11_2016-01-15_tau_003_sv.html