Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain, virta, milj. euroa

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saamiset 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto 42 957 1 617 80 782 18 621 -90 679 -59 381
1.1 Suorat sijoitukset -2 370 11 217 -2 532 6 523 -5 536 -1 375
1.1.1 Oma pääoma 5 636 5 166 466 3 390 -4 196 1 111
1.1.2 Muu pääoma -8 006 6 052 -2 998 3 133 -1 340 -2 485
1.2 Arvopaperisijoitukset 26 560 21 044 4 218 15 831 8 445 13 546
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 13 652 11 339 -2 251 8 716 7 089 3 798
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat 11 740 10 857 8 156 6 401 3 132 8 533
1.2.3 Rahamarkkinapaperit 1 169 -1 152 -1 687 714 -1 776 1 215
1.3 Johdannaiset 9 575 -58 372 -4 893 -5 921 -65 928 -68 956
1.4 Muut sijoitukset 8 577 29 346 83 610 1 656 -28 428 -2 389
1.5 Valuuttavaranto 614 -1 619 378 532 769 -207
Velat 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto 48 165 -1 574 89 077 35 570 -83 440 -50 986
1.1 Suorat sijoitukset -5 943 9 097 -4 302 3 885 -3 844 11 177
1.1.1 Oma pääoma 590 6 052 571 1 307 931 3 459
1.1.2 Muu pääoma -6 532 3 045 -4 874 2 577 -4 775 7 718
1.2 Arvopaperisijoitukset 20 008 11 164 12 169 25 158 12 279 8 927
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet -458 -974 -705 2 416 2 730 2 799
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat 11 834 14 955 19 177 26 088 9 536 6 913
1.2.3 Rahamarkkinapaperit 8 632 -2 818 -6 303 -3 346 12 -784
1.3 Johdannaiset 11 806 -58 495 -3 752 -4 817 -63 895 -68 408
1.4 Muut sijoitukset 22 293 36 660 84 963 11 344 -27 980 -2 682
1.5 Valuuttavaranto . . . . . .
Netto 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto -5 208 3 191 -8 295 -16 949 -7 239 -8 395
1.1 Suorat sijoitukset 3 573 2 120 1 770 2 638 -1 693 -12 552
1.1.1 Oma pääoma 5 047 -887 -105 2 083 -5 127 -2 349
1.1.2 Muu pääoma -1 474 3 007 1 876 555 3 435 -10 203
1.2 Arvopaperisijoitukset 6 552 9 880 -7 950 -9 328 -3 834 4 619
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 14 110 12 313 -1 546 6 299 4 359 1 000
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat -95 -4 098 -11 021 -19 687 -6 405 1 620
1.2.3 Rahamarkkinapaperit -7 463 1 666 4 617 4 060 -1 788 1 999
1.3 Johdannaiset -2 231 124 -1 140 -1 104 -2 033 -547
1.4 Muut sijoitukset -13 716 -7 314 -1 353 -9 688 -448 293
1.5 Valuuttavaranto 614 -1 619 378 532 769 -207
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 30.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2014, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain, virta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/mata_2014_2015-09-30_tau_002_fi.html