Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, ställning, miljoner euro

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tillgångar 1. Finansiell balans 42 957 1 617 80 782 18 621 -90 679 -59 381
1.1 Direktinvesteringar -2 370 11 217 -2 532 6 523 -5 536 -1 375
1.1.1 Eget kapital 5 636 5 166 466 3 390 -4 196 1 111
1.1.2 Övrigt kapital -8 006 6 052 -2 998 3 133 -1 340 -2 485
1.2 Portföljinvesteringar 26 560 21 044 4 218 15 831 8 445 13 546
1.2.1 Aktier 13 652 11 339 -2 251 8 716 7 089 3 798
1.2.2 Masskuldebrev 11 740 10 857 8 156 6 401 3 132 8 533
1.2.3 Penningmarknadsinstrument 1 169 -1 152 -1 687 714 -1 776 1 215
1.3 Finansiella derivat 9 575 -58 372 -4 893 -5 921 -65 928 -68 956
1.4 Övriga investeringar 8 577 29 346 83 610 1 656 -28 428 -2 389
1.5 Valutareserv 614 -1 619 378 532 769 -207
Skulder 1. Finansiell balans 48 165 -1 574 89 077 35 570 -83 440 -50 986
1.1 Direktinvesteringar -5 943 9 097 -4 302 3 885 -3 844 11 177
1.1.1 Eget kapital 590 6 052 571 1 307 931 3 459
1.1.2 Övrigt kapital -6 532 3 045 -4 874 2 577 -4 775 7 718
1.2 Portföljinvesteringar 20 008 11 164 12 169 25 158 12 279 8 927
1.2.1 Aktier -458 -974 -705 2 416 2 730 2 799
1.2.2 Masskuldebrev 11 834 14 955 19 177 26 088 9 536 6 913
1.2.3 Penningmarknadsinstrument 8 632 -2 818 -6 303 -3 346 12 -784
1.3 Finansiella derivat 11 806 -58 495 -3 752 -4 817 -63 895 -68 408
1.4 Övriga investeringar 22 293 36 660 84 963 11 344 -27 980 -2 682
1.5 Valutareserv . . . . . .
Netto 1. Finansiell balans -5 208 3 191 -8 295 -16 949 -7 239 -8 395
1.1 Direktinvesteringar 3 573 2 120 1 770 2 638 -1 693 -12 552
1.1.1 Eget kapital 5 047 -887 -105 2 083 -5 127 -2 349
1.1.2 Övrigt kapital -1 474 3 007 1 876 555 3 435 -10 203
1.2 Portföljinvesteringar 6 552 9 880 -7 950 -9 328 -3 834 4 619
1.2.1 Aktier 14 110 12 313 -1 546 6 299 4 359 1 000
1.2.2 Masskuldebrev -95 -4 098 -11 021 -19 687 -6 405 1 620
1.2.3 Penningmarknadsinstrument -7 463 1 666 4 617 4 060 -1 788 1 999
1.3 Finansiella derivat -2 231 124 -1 140 -1 104 -2 033 -547
1.4 Övriga investeringar -13 716 -7 314 -1 353 -9 688 -448 293
1.5 Valutareserv 614 -1 619 378 532 769 -207
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2014, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, ställning, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/mata_2014_2015-09-30_tau_002_sv.html