Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, december

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/05 2014/06
1. Bytesbalans -4 398 -4 373 -134 293
1.1 Varor -78 -537 509 106
1.2 Tjänster -1 561 -1 293 -199 -2
1.3 Primära inkomster -272 116 -239 392
1.4 Sekundära inkomster -2 487 -2 661 -206 -203
2. Kapitalbalans 537 491 17 18
3. Finansiell balans 20 -10 586 761 -1 013
3.1 Direktinvesteringar 3 852 -10 078 950 -490
3.2 Portföljinvesteringar -3 484 9 246 1 618 3 083
3.3 Övriga investeringar 785 -9 044 -2 398 -3 683
3.4 Finansiella derivat -1 902 -1 476 631 51
3.5 Valutareserv 768 767 -40 25
4. Restpost 4 738 -6 274 878 -1 324
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/06/mata_2014_06_2014-08-15_tau_004_sv.html