Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 23.12.2016

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 0,6 procent i november från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,6 procent från november år 2015 till november år 2016. Årsförändringen varierade efter delindex från -0,6 procent för bergkonstruktioner till 5,9 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2016

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,7 0,6
Geokonstruktioner 111,7 1,1
Markkonstruktioner 110,8 -0,5
Bergkonstruktioner 114,1 -0,6
Beläggningar 98,0 5,9
Kommunaltekniska system 111,4 -0,4
Betongkonstruktioner 115,7 0,8
Tekniska och andra system 105,2 -0,4
Krossarbeten 1) 108,9 -0,3
Vägunderhåll 1) 111,6 -0,6
Gatuunderhåll 1) 111,5 -0,4
Banunderhåll 1) 110,5 -0,5
Underhåll, totalt 1) 111,3 -0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/11/maku_2016_11_2016-12-23_tie_001_sv.html