Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, november 2016

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 154,5 0,3 0,6
Grundbyggnadsarbeten 139,8 0,1 1,1
Jordbyggnadsarbeten 159,3 -0,2 -0,5
Bergbyggnadsarbeten 157,8 -0,1 -0,6
Krossarbeten 151,5 -0,2 -0,3
Beläggningsarbeten 145,1 2,9 5,9
Vattenförsörjningsarbeten 152,7 -0,1 -0,4
Brobyggnadsarbeten 170,0 0,3 0,8
Skötsel och underhåll 1) 160,8 0,1 -0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2016, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, november 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/11/maku_2016_11_2016-12-23_tau_005_sv.html