Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 25.4.2016

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,9 procent i mars från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,9 procent från mars år 2015 till mars år 2016. Årsförändringen varierade efter delindex från -14,6 procent för beläggningar till 1,1 procent för geokonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, mars 2016

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 107,6 -2,9
Geokonstruktioner 109,9 1,1
Markkonstruktioner 110,7 -2,0
Bergkonstruktioner 113,6 -1,3
Beläggningar 88,2 -14,6
Kommunaltekniska system 110,1 -0,7
Betongkonstruktioner 113,4 -0,6
Tekniska och andra system 104,8 -1,4
Krossarbeten 1) 107,4 -3,2
Vägunderhåll 1) 110,5 -2,2
Gatuunderhåll 1) 110,3 -2,3
Banunderhåll 1) 109,7 -1,8
Underhåll, totalt 1) 110,3 -2,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.04.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/03/maku_2016_03_2016-04-25_tie_001_sv.html