Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, mars 2016

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 107,6 0,3 -2,9
Geokonstruktioner 109,9 0,2 1,1
Markkonstruktioner 110,7 0,4 -2,0
Bergkonstruktioner 113,6 0,2 -1,3
Beläggningar 88,2 1,3 -14,6
Kommunaltekniska system 110,1 0,2 -0,7
Betongkonstruktioner 113,4 -0,1 -0,6
Tekniska och andra system 104,8 -0,2 -1,4
Krossarbeten 1) 107,4 0,9 -3,2
Vägunderhåll 1) 110,5 0,0 -2,2
Gatuunderhåll 1) 110,3 0,1 -2,3
Banunderhåll 1) 109,7 0,3 -1,8
Underhåll, totalt 1) 110,3 0,1 -2,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.04.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2016, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, mars 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/03/maku_2016_03_2016-04-25_tau_001_sv.html