Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2014:10 2014:09 2013:10 2014:09 - 2014:10 % 2013:10 - 2014:10 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 137,5 137,5 137,0 0,0 0,4
Geokonstruktioner 123,6 123,6 125,1 0,0 -1,2
Markkonstruktioner 136,3 136,4 135,2 0,0 0,8
Bergkonstruktioner 136,6 136,8 134,7 -0,2 1,4
Beläggningar 158,6 158,7 160,6 -0,1 -1,3
Kommunaltekniska system 133,8 133,2 133,5 0,4 0,2
Betongkonstruktioner 137,6 137,3 134,4 0,2 2,4
Övriga tekniska system 122,3 122,2 121,8 0,1 0,4
Krossarbeten 1) 131,9 132,5 133,0 -0,5 -0,8
Underhåll 1) 137,4 137,2 135,9 0,2 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2014, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/10/maku_2014_10_2014-11-18_tau_003_sv.html