Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2019, lokakuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100

Indeksi 2005=100 Pisteluku 2014:10 2014:09 2013:10 2014:09 - 2014:10 % 2013:10 - 2014:10 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 137,5 137,5 137,0 0,0 0,4
Pohjarakenteet 123,6 123,6 125,1 0,0 -1,2
Maarakenteet 136,3 136,4 135,2 0,0 0,8
Kalliorakenteet 136,6 136,8 134,7 -0,2 1,4
Päällysteet 158,6 158,7 160,6 -0,1 -1,3
Kunnallistekniset järjestelmät 133,8 133,2 133,5 0,4 0,2
Betonirakenteet 137,6 137,3 134,4 0,2 2,4
Muut tekniset järjestelmät 122,3 122,2 121,8 0,1 0,4
Murskaustyöt 1) 131,9 132,5 133,0 -0,5 -0,8
Kunnossapito 1) 137,4 137,2 135,9 0,2 1,1
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. lokakuu 2014, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2014/10/maku_2014_10_2014-11-18_tau_003_fi.html