Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 13.6.2013

De inhemska bankernas finansnetto minskade under första kvartalet 2013 jämfört med året innan

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 652 miljoner euro under första kvartalet år 2013. Finansnettot minskade med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade finansnettot med 3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Minskningen av finansnettot från året innan förklaras närmast av en minskning av de inhemska bankernas ränteintäkter. Ränteintäkterna uppgick under kvartalet till 1,3 miljarder euro, vilket var 608 miljoner euro mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade ränteintäkterna med 129 miljoner euro. De inhemska bankernas räntekostnader minskade också. Räntekostnaderna uppgick under kvartalet till 694 miljoner euro, vilket var 479 miljoner euro mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade räntekostnaderna med 113 miljoner euro. Av räntekostnaderna under första kvartalet hänförde sig 162 miljoner euro till derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel.

De inhemska bankernas provisionsintäkter uppgick under årets första kvartal till 448 miljoner euro, vilket var en ökning med något under 10 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg provisionsintäkterna med något under 5 procent. Nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet var i slutet av kvartalet 270 miljoner euro.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 15 miljoner euro under årets första kvartal.

Under årets första kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 646 miljoner euro, vilket var 22 procent mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade rörelsevinsten med 49 procent. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 484 miljarder euro. Balansräkningarna minskade med 7,6 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 3,9 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2013/01/llai_2013_01_2013-06-13_tie_001_sv.html