Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 3:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2013, 1:a kvartalet

2013
1:a kvartalet
Offentliggöranden