Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Statistiken över kreditkort omfattar uppgifter om antalet kreditkortskonton, kortförsäljning, kortkrediter, kreditförluster, räntor och tilläggsavgifter, betalningsstörningar på kreditkorten och betalningstransaktioner.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditkort [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkor/meta_sv.html