Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kommande offentliggöranden

Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditkort [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/lkor/tjulk_sv.html

Dela