Finlands officiella statistik

Avlidna

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet döda ökade från året innan
28.4.2017
År 2016 dog 53 923 personer, vilket är det högsta antalet sedan år 1944. Det tidigare rekordåret efter 1940-talet var år 2015 och nu ökade antalet dödsfall med ytterligare 1 431. Jämfört med år 2015 dog 501 fler kvinnor och 930 fler män.

Nästa offentliggörande:
27.10.2017

Beskrivning: Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland. Avlidna statistikförs bl.a. efter ålder, kön, civilstånd, modersmål och nationalitet. Statistiken omfattar inte uppgifter om dödsorsaker, utan dessa fås ur statistiken över dödsorsaker som ingår i hälsostatistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barndödlighet, befolkning, befolkningsförändringar, dödlighet, förväntat antal levnadsår, perinatal dödlighet, spädbarnsdödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/index_sv.html

Dela