Tabellbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda efter landskap under perioden 2014–2016

2014–2016 Förväntad livslängd, år
Landskap Män  Kvinnor  Båda könen 
HELA LANDET 78.38 84.04 81.24
Nyland 78.94 84.14 81.68
Egentliga Finland 78.83 84.34 81.64
Satakunta 78.04 83.43 80.72
Egentliga Tavastland 78.30 83.97 81.17
Birkaland 78.59 84.36 81.52
Päijänne-Tavastland 78.23 83.49 80.95
Kymmenedalen 77.19 83.34 80.24
Södra Karelen 77.05 83.75 80.30
Södra Savolax 76.59 83.43 79.92
Norra Savolax 77.21 83.83 80.44
Norra Karelen 77.32 82.97 80.09
Mellersta Finland 78.09 83.77 80.91
Södra Österbotten 78.11 84.58 81.28
Österbotten 80.39 85.48 82.93
Mellersta Österbotten  79.73 84.71 82.24
Norra Österbotten 78.68 84.53 81.57
Kajanaland 76.90 83.98 80.29
Lappland 77.71 83.65 80.57
Åland 80.07 84.08 82.12

Källa: Döda 2016

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 01 2016, Tabellbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda efter landskap under perioden 2014–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2016/01/kuol_2016_01_2017-10-27_tau_001_sv.html