Figurbilaga 1. Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för nyfödda i EU28–länderna år 2012, pojkar

Figurbilaga 1. Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för nyfödda i EU28–länderna år 2012, pojkar

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Översikt 2013, Figurbilaga 1. Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för nyfödda i EU28–länderna år 2012, pojkar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2013/01/kuol_2013_01_2014-10-24_kuv_001_sv.html