Publicerad: 13.4.2012

Antalet dödsfall minskade något från året innan

Antalet dödsfall uppgick år 2011 till 50 590, vilket är den näst högsta siffran på 18 år. År 2011 var antalet dödsfall 300 färre än år 2010. Dödsfallen minskade bland män med 200 personer och bland kvinnor med 100 personer. Under de senaste tio åren har dödsfallen bland kvinnor senast varit fler åren 2002 och 2010. Bland männen har dödsfallen senast varit fler år 1936, om man inte beaktar krigsåren och fjolårets siffra.

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar 1980–2011

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar 1980–2011

Det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar ökade en aning bland både män och kvinnor år 2011. Den preliminära uppgiften om det förväntade antalet levnadsår för 0-åringar var för män 77,2 och för kvinnor 83,5 år. Det förväntade antalet levnadsår för en 0-åring anger antalet år som en 0-åring skulle leva om dödligheten var oförändrad. Ökningen av det förväntade antalet levnadsår för 0-åriga män och kvinnor år visar att ökningen av antalet dödsfall från åren 2005–2009 beror på ökningen av antalet äldre män och kvinnor samt en åldrande befolkning och inte på att dödligheten ökat.

Antalet dödsfall bland 0-åringar var speciellt lågt år 2011, dvs.143 barn. År 2011 var spädbarnsdödligheten den nästlägsta under hela självständighetstiden. Spädbarnsdödligheten per tusen levande födda barn var 2,4.

Årligen avlidna 2000–2011 efter kön samt 0-åriga avlidna 2000–2011

     År          Totalt       Män     Kvinnor   0-åringar
2000      49 339      24 053      25 286      213
2001 48 550 23 783 24 787 181
2002 49 418 23 992 25 426 168
2003 48 996 23 922 25 074 176
2004 47 600 23 802 23 798 191
2005 47 928 24 057 23 871 174
2006 48 065 24 315 23 750 167
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143

Flest dödsfall inträffade i mars och näst flest dödsfall, i likhet med föregående år, i januari. Året innan inträffade flest dödsfall i december. Under åren 2005–2008 avled flest personer i mars.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 13.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2011/kuol_2011_2012-04-13_tie_001_sv.html

Dela