Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2018, 1:a kvartalet

Publicerad: 21.6.2012

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken minskade under januari–mars 2012

Den transporterade godsmängden med lastbil inom inrikes vägtrafiken minskade med 8 procent under första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period 2011. Under januari–mars 2012 transporterades sammanlagt 61 miljoner ton gods med lastbilar. Jordmaterial transporterades 31 procent mer och annat än jordmaterial 19 procent mindre än under januari–mars 2011. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under första kvartalet 2012 var transportarbetet för lastbilarna sammanlagt 4 945 miljoner tonkilometer, av vilket 326 miljoner tonkilometer inom den privata trafiken och 4 619 miljoner tonkilometer inom den yrkesmässiga trafiken. Transportarbetet minskade med 15 procent från motsvarande period 2011.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 1/2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 1:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2012/01/kttav_2012_01_2012-06-21_tie_001_sv.html

Dela