Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, december

Lönesummaindex 2019, juni

2019
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik