Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk)

  1–4:e kvartalet 1–4:e kvartalet Förändring
2011 2010 1–4:e/2010-
1–4:e/2011
mn € mn € %
Resultaträkning:      
+ Verksamhetsinkomster 8 438 8 032 5,1
därav: Försäljningsinkomster 3 320 3 093 7,3
            Avgiftsinkomster 1 535 1 491 3,0
+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager 447 364 22,8
- Verksamhetsutgifter 34 703 33 411 3,9
därav: Löner och arvoden 10 009 9 686 3,3
            Köp av tjänster 15 303 14 715 4,0
            Material, förnödenheter och varor 1 632 1 523 7,2
            Understöd 1 938 1 921 0,9
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -25 817 -25 016 3,2
+ Skatteinkomster 1 8984 1 8460 2,8
+ Statsandelar 7 623 7 352 3,7
+ Finansieringsinkomster 817 827 -1,2
- Finansieringsutgifter 307 255 20,4
= Årsbidrag (+ eller -) 1 301 1 370 -5,0
Investeringar:      
Investeringsutgifter totalt 2 850 3 016 -5,5
Investeringsinkomster totalt 813 2 437 - 66,6
Lån:      
Lånestock, i slutet av kvartalet 10 267 10 156 1,1

Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 4:e kvartalet 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 24.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/04/ktn_2011_04_2012-02-24_tau_001_sv.html