Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1–4. neljännes 1–4. neljännes Muutos    
2011 2010 1-4./2010-
1-4./2011
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 8 438 8 032 5,1
siitä: Myyntitulot 3 320 3 093 7,3
         Maksutulot 1 535 1 491 3,0
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 447 364 22,8
-Toimintamenot 34 703 33 411 3,9
siitä:  Palkat ja palkkiot 10 009 9 686 3,3
          Palvelujen ostot 15 303 14 715 4,0
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 632 1 523 7,2
          Avustukset 1 938 1 921 0,9
=Toimintakate (+ tai -) -25 817 -25 016 3,2
+Verotulot 1 8984 1 8460 2,8
+Valtionosuudet 7 623 7 352 3,7
+Rahoitustulot 817 827 -1,2
-Rahoitusmenot 307 255 20,4
=Vuosikate (+ tai -) 1 301 1 370 -5,0
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 2 850 3 016 -5,5
Investointitulot yhteensä 813 2 437 - 66,6
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 10 267 10 156 1,1

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 4. neljännes 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 24.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/04/ktn_2011_04_2012-02-24_tau_001_fi.html