Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk)

  1–2:a kvartalet 1–2:a kvartalet Förändring
2011 2010 1–2./2010-
1–2./2011
mn € mn € %
Resultaträkning:      
+ Verksamhetsinkomster 3 965 3 772 5,1
därav: Försäljningsinkomster 1 458 1 397 4,4
            Avgiftsinkomster 739 704 5,0
+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager 133 95 40,0
- Verksamhetsutgifter 16 861 16 225 3,9
därav: Löner och arvoden 4 847 4 722 2,6
            Köp av tjänster 7 455 7 103 5,0
            Material, förnödenheter och varor 807 745 8,3
            Understöd 967 963 0,4
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -12 763 -12 357 3,3
+ Skatteinkomster 9 925 9 213 7,7
+ Statsandelar 3 762 3 670 2,5
+ Finansieringsinkomster 420 383 9,7
- Finansieringsutgifter 112 103 8,7
= Årsbidrag (+ eller -) 1 233 806 53,0
Investeringar:      
Investeringsutgifter totalt 830 749 10,8
Investeringsinkomster totalt 209 598 - 65,1
Lån:      
Lånestock, i slutet av kvartalet 9 986 9 763 2,3

Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 2:a kvartalet 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 26.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/02/ktn_2011_02_2011-08-26_tau_001_sv.html