Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1–2. neljännes 1–2. neljännes Muutos
2011 2010 1–2./2010-
1–2./2011
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 3 965 3 772 5,1
siitä: Myyntitulot 1 458 1 397 4,4
         Maksutulot 739 704 5,0
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 133 95 40,0
-Toimintamenot 16 861 16 225 3,9
siitä:  Palkat ja palkkiot 4 847 4 722 2,6
          Palvelujen ostot 7 455 7 103 5,0
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 807 745 8,3
          Avustukset 967 963 0,4
=Toimintakate (+ tai -) -12 763 -12 357 3,3
+Verotulot 9 925 9 213 7,7
+Valtionosuudet 3 762 3 670 2,5
+Rahoitustulot 420 383 9,7
-Rahoitusmenot 112 103 8,7
=Vuosikate (+ tai -) 1 233 806 53,0
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 830 749 10,8
Investointitulot yhteensä 209 598 - 65,1
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 9 986 9 763 2,3

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 26.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/02/ktn_2011_02_2011-08-26_tau_001_fi.html