Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den säsongrensade produktionen var i september på samma nivå som månaden innan, arbetsdagskorrigerat ökade den från året innan
15.11.2016
Den säsongrensade produktionen var i september på samma nivå som föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 1,5 procent högre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för augusti ökade enligt de reviderade uppgifterna med 1,5 procent (tidigare - 0,1) från augusti året innan.

Nästa offentliggörande:
15.12.2016

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring:
13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html

Dela