Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari 2015
13.3.2015
Den säsongrensade produktionen ökade i januari med 1,5 procent från föregående månad. I januari var den arbetsdagskorrigerade produktionen 0,7 procent högre än i januari 2014. Arbetsdagskorrigeringen påverkade i betydande grad tillväxtsiffrorna i januari, eftersom produktionen inom samhällsekonomin enligt den ursprungliga serien minskade med 1,4 procent jämfört med januari året innan. Detta beror till stor del på att det fanns en arbetsdag mindre i januari 2015 än i januari 2014. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för december minskade enligt de reviderade uppgifterna med 1,1 procent (tidigare -1,2 procent) från december året innan.

Nästa offentliggörande:
15.4.2015

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Konjunkturindikatorn för produktionen blir snabbare
14.2.2014
Publiceringstidtabellen för konjunkturindikatorn för produktionen blir snabbare fr.o.m. uppgifterna för januari 2014 (14.3) på så sätt att uppgifterna för varje månad i fortsättningen publiceras inom ungefär 45 dagar efter månadens utgång.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/index_sv.html

Dela