Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i december 2014
13.2.2015
Den säsongrensade produktionen minskade i december med 1,4 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 1,2 procent lägre än i december 2013. Arbetsdagskorrigeringen inverkade i betydande grad på tillväxtsiffrorna i december, eftersom december månads produktion ökade med 0,6 procent från året innan enligt den ursprungliga serien. Detta beror till stor del på att det fanns två arbetsdagar fler i december 2014 än i december 2013.Den arbetsdagskorrigerade produktionen för november ökade enligt de reviderade uppgifterna med 1,0 procent (tidigare 0,9) från november året innan.

Nästa offentliggörande:
13.3.2015

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Konjunkturindikatorn för produktionen blir snabbare
14.2.2014
Publiceringstidtabellen för konjunkturindikatorn för produktionen blir snabbare fr.o.m. uppgifterna för januari 2014 (14.3) på så sätt att uppgifterna för varje månad i fortsättningen publiceras inom ungefär 45 dagar efter månadens utgång.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/index_sv.html

Dela