Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Samhällsekonomin ökade i februari från året innan, en svag nedgång från föregående månad
13.4.2018
Den säsongrensade produktionen sjönk i februari 2018 med 0,1 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för februari var 2,4 procent högre än året innan. Ökningen av den arbetsdagskorrigerade produktionen för januari reviderades uppåt med 1,3 procentenheter till 2,2 procent jämfört med januari året innan.

Nästa offentliggörande:
15.5.2018

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring:
13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html

Dela