Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i november 2014
15.1.2015
Den säsongrensade produktionen minskade i november med 0,5 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var dock 0,9 procent större än i november 2013. I november 2014 fanns det en arbetsdag mindre än året innan. Arbetsdagskorrigeringen inverkade i betydande grad på tillväxtsiffrorna i november, eftersom november månads produktion enligt den ursprungliga serien var 1,7 procent lägre jämfört med året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för oktober ökade enligt de reviderade uppgifterna med 1,2 procent (tidigare 0,8 %) från oktober året innan.

Nästa offentliggörande:
13.2.2015

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Konjunkturindikatorn för produktionen blir snabbare
14.2.2014
Publiceringstidtabellen för konjunkturindikatorn för produktionen blir snabbare fr.o.m. uppgifterna för januari 2014 (14.3) på så sätt att uppgifterna för varje månad i fortsättningen publiceras inom ungefär 45 dagar efter månadens utgång.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/index_sv.html

Dela