Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i augusti från föregående månad, men ökade från året innan
13.10.2017
Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var dock 2,7 procent högre än i augusti 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för juli ökade enligt de reviderade uppgifterna med 3,6 procent (tidigare 3,1) från juli året innan.

Nästa offentliggörande:
14.11.2017

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring:
13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html

Dela