Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli
15.9.2017
Den säsongrensade produktionen steg i juli 2017 med 0,2 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 3,1 procent högre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för juni ökade enligt de reviderade uppgifterna med 3,3 procent (tidigare -0,5) från juni året innan. Revideringen berodde på avstämningen av uppgifterna mot kvartalsräkenskaperna.

Nästa offentliggörande:
13.10.2017

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring:
13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html

Dela