Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, januari

Publicerad: 14.9.2018

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli från året innan, en nedgång från föregående månad

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för juli 2018 var 1,5 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen minskade för sin del i juli med 0,5 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för juni 2018 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 2,8 procent (tidigare 3,0) från juni året innan.

Produktionens volym 2005–2018, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2018, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen steg med omkring åtta procent, förädlingen med tre procent och tjänsterna med något under en procent från juli 2017.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2018 maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Ida Peltonen 029 551 3334, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (186,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juli 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2018/07/ktkk_2018_07_2018-09-14_tie_001_sv.html