Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2018, september

Konjunkturindikator för produktionen 2018, april

2018
april
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik