Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskapet 2010

Landskap Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Hela landet Totalt 419 306 361 318 2 778 2 525
Kvinnor 340 401 291 001 2 658 2 456
Män 78 905 70 317 3 248 2 986
Nyland Totalt 99 768 87 771 2 848 2 596
Kvinnor 80 896 70 332 2 752 2 531
Män 18 872 17 439 3 219 2 977
Östra Nyland Totalt 6 314 5 331 2 720 2 493
Kvinnor 5 167 4 288 2 598 2 434
Män 1 147 1 043 3 194 3 045
Egentliga Finland Totalt 37 864 33 439 2 750 2 500
Kvinnor 31 042 27 370 2 628 2 434
Män 6 822 6 069 3 274 3 001
Satakunta Totalt 18 527 16 040 2 742 2 476
Kvinnor 15 308 13 141 2 609 2 409
Män 3 219 2 899 3 309 3 026
Egentliga Tavastland Totalt 13 386 11 773 2 762 2 501
Kvinnor 11 095 9 709 2 618 2 430
Män 2 291 2 064 3 412 3 088
Birkaland Totalt 37 687 33 252 2 708 2 464
Kvinnor 30 974 27 200 2 602 2 402
Män 6 713 6 052 3 163 2 892
Päijänne-Tavastland Totalt 16 107 13 813 2 748 2 502
Kvinnor 13 263 11 329 2 617 2 436
Män 2 844 2 484 3 319 3 040
Kymmenedalen Totalt 13 379 11 598 2 779 2 530
Kvinnor 11 149 9 636 2 655 2 475
Män 2 230 1 962 3 347 3 040
Södra Karelen Totalt 6 941 5 917 2 815 2 551
Kvinnor 5 526 4 679 2 672 2 471
Män 1 415 1 238 3 339 3 165
Södra Savolax Totalt 12 417 10 806 2 683 2 436
Kvinnor 10 146 8 814 2 566 2 387
Män 2 271 1 992 3 173 2 839
Norra Savolax Totalt 22 490 19 412 2 785 2 530
Kvinnor 17 822 15 355 2 651 2 450
Män 4 668 4 057 3 281 3 011
Norra Karelen Totalt 14 649 12 110 2 714 2 474
Kvinnor 11 592 9 572 2 578 2 403
Män 3 057 2 538 3 211 2 949
Mellersta Finland Totalt 21 274 17 876 2 761 2 514
Kvinnor 17 197 14 283 2 640 2 452
Män 4 077 3 593 3 214 2 939
Södra Österbotten Totalt 17 330 14 793 2 743 2 481
Kvinnor 14 304 12 109 2 600 2 417
Män 3 026 2 684 3 343 3 056
Österbotten Totalt 15 949 11 952 2 734 2 496
Kvinnor 13 097 9 434 2 599 2 415
Män 2 852 2 518 3 210 2 963
Mellersta Österbotten Totalt 6 576 5 442 2 804 2 593
Kvinnor 5 213 4 281 2 676 2 505
Män 1 363 1 161 3 227 2 956
Norra Österbotten Totalt 33 252 28 212 2 800 2 550
Kvinnor 26 537 22 341 2 664 2 468
Män 6 715 5 871 3 287 3 018
Kajanaland Totalt 7 054 6 131 2 731 2 451
Kvinnor 5 544 4 797 2 599 2 400
Män 1 510 1 334 3 197 2 959
Lappland Totalt 16 334 14 302 2 800 2 545
Kvinnor 12 912 11 296 2 682 2 480
Män 3 422 3 006 3 210 2 942
Åland Totalt 2 008 1 348 2 871 2 719
Kvinnor 1 617 1 035 2 787 2 655
Män 391 313 3 143 2 912

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskapet 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_013_sv.html