Finlands officiella statistik

Löner inom kommunsektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 780 euro år 2017
3.5.2018
Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade som fick full lön 2 780 euro i månaden inom kommunsektorn år 2017. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 3 049 euro i månaden. De högsta medianlönerna för ordinarie arbetstid hade cheferna, dvs. 4 904 euro. De lägsta medianlönerna, 2 075 euro, fanns i yrkesgruppen övriga arbetstagare, där de vanligaste yrkesbenämningarna var anstaltsvårdare, kökspersonal och städare.

Nästa offentliggörande:
2.5.2019

Beskrivning: Löner inom kommunsektorn beskriver lönerna hos löntagare i kommuner och samkommuner samt antalet löntagare.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, kommuner, kommunsektorn, löner, löntagare, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Yrkesklassificeringen AML 2010 införs i denna statistik i april 2011
29.4.2011
Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk gällande årsstatistiken för 2010 i april 2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/index_sv.html