Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, juli

Omsättning inom handeln 2015, april

2015
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik