Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, december

Omsättning inom handeln 2011, november

2011
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer