Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands utsläpp av växthusgaser 2014 har rapporterats till EU och FN:s klimatkonvention
15.4.2016
År 2014 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 59,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Uppgifterna baserar sig på den rapport om justerade utsläpp för år 2014 som Statistikcentralen sände till EU och FN:s klimatkonvention den 15 april. De totala utsläppen och upptagen var nästan oförändrade jämfört med de preliminära uppgifterna som offentliggjordes i december 2015.

Nästa offentliggörande:
25.5.2016

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html

Dela