Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sänkan inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 20 miljoner koldioxidton
15.1.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgift var nettosänkan för växthusgaser inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 20,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2017. Detta var 5,6 miljoner ton, dvs. 38 procent mer än under jämförelseåret 1990. Nettosänkan inom sektorn ökade med 10 procent jämfört med året innan. Skogsavverkningar och trädbeståndets tillväxt definierar storleken på hela sektorns nettosänka, som varierar årligen isynnerhet enligt avverkningsvolymerna. Införande av de nyaste uppgifterna i den riksomfattande skogsinventeringen minskade nettosänkan för skogsmarken för de senaste åren jämfört med tidigare offentliggöranden. Dessutom sänkte metodändringar nivån för skogsmarkens nettosänka när det gäller hela tidsserien. Andra markanvändningsklasser än skogsmark ger främst upphov till utsläpp och de varierar årligen mindre än skogsmarkens upptag och utsläpp. Uppgifterna kompletterar offentliggörandet av andra sektorers utsläppsuppgifter 11.12. och är en del av den preliminära rapport om utsläppen för år 2017 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen den 15 januari 2019.

Nästa offentliggörande:
28.3.2019

Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html