Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands utsläpp av växthusgaser understeg 60 miljoner ton koldioxid
14.12.2015
År 2014 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 59,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2- ekv.), vilket var 12 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppstrenden har varit nedåtgående de senaste tio åren. Jämfört med året innan sjönk de totala utsläppen med 7 procent och utsläppen utanför utsläppshandeln med 4 procent. Utsläppen utanför utsläppshandeln understeg EU:s utsläppskvot med 1,1 miljoner ton. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2014 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen den 15 januari 2016.

Nästa offentliggörande:
15.4.2016

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html

Dela