Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands utsläpp av växthusgaser 2013
15.4.2015
Finlands växthusgasutsläpp uppgick till 63,2 miljoner ton koldioxid under år 2013, det första året av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Utsläppen ökade med omkring en procent jämfört med året innan och var 12 procent lägre än år 1990. Hela tidsserien för växthusgasutsläpp åren 1990 - 2013 har uppdaterats för att motsvara ändrade rapporteringskrav. Uppgifterna baserar sig på de reviderade uppgifterna om utsläppen som Statistikcentralen publicerar.

Nästa offentliggörande:
22.5.2015

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/khki/index_sv.html

Dela