Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands växthusgasutsläpp fortsätter att minska
7.12.2016
År 2015 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 55,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2- ekv.), vilket var 16 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppstrenden har varit nedåtgående sedan år 2004. Jämfört med år 2014 sjönk de totala utsläppen med 6 procent och utsläppen utanför utsläppshandeln med en procent. Utsläppen utanför utsläppshandeln understiger EU:s utsläppskvot för år 2015 med 0,8 miljoner ton. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2015 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2017.

Nästa offentliggörande:
6.4.2017

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.3.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html

Dela