Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands utsläpp av växthusgaser 2013 har rapporterats till EU och FN:s klimatkonventionen
30.10.2015
År 2013 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 63,1 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.). Uppgifterna baserar sig på den rapport om justerade utsläpp för år 2013 som Statistikcentralen sände till EU och FN:s klimatkonvention den 30 oktober 2015. Justeringarna bidrog till att minskningen av de totala utsläppen (exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)) var 0,2 procent jämfört med uppgifterna som publicerades i april 2015. Utsläpp och upptag inom LULUCF-sektorn var oförändrade.

Nästa offentliggörande:
14.12.2015

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html

Dela