Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands utsläpp av växthusgaser minskar fortfarande
25.5.2016
Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 55,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2015. Utsläppen minskade med omkring 6 procent jämfört med året innan och var 22 procent lägre än år 1990. Inom energisektorn minskade förbrukningen av naturgas och kol. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med en halv procent jämfört med år 2014 och understeg EU:s utsläppskvot med 0,8 miljoner ton CO2-ekv.

Nästa offentliggörande:
7.12.2016

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html

Dela