Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Rapporteringen av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod inleds
12.2.2015
Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, 2013-2020 har inletts. Enligt Kyotoprotokollet har EU ett gemensamt åtagande om minskning av utsläppen med 20 procent jämfört med utsläppen år 1990. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands totala växthusgasutsläpp 63,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2013. Utsläppen ökade med omkring en procent jämfört med året innan och var 12 procent lägre än år 1990. Hela tidsserien för växthusgasutsläpp åren 1990-2013 har uppdaterats för att motsvara ändrade rapporteringskrav. Statistikcentralen publicerar reviderade uppgifter om utsläppen den 15 april 2015.

Nästa offentliggörande:
15.4.2015

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/khki/index_sv.html

Dela