Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands växthusgasutsläpp alltjämt på en låg nivå
22.5.2014
Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 60,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2013. Utsläppen var nästan oförändrade jämfört med året innan. Inom energisektorn ökade användningen av stenkol, men användningen av torv, olja och naturgas minskade. Utsläppen utanför utsläppshandeln understeg år 2013 EU:s åtagande med ungefär 6 procent. Nettosänkan inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) har minskat med en tredjedel till följd av ökade avverkningar.

Nästa offentliggörande:
12.2.2015

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/khki/index_sv.html

Dela