Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ökning av Finlands växthusgasutsläpp
24.5.2017
Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 58,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2016. Utsläppen ökade med 6 procent jämfört med året innan, men var dock 18 procent lägre än år 1990. Till ökningen av utsläppen bidrog främst den ökade användningen av kol och den minskade andelen biobränslen vid användningen av trafikbränslen. Utsläppen utanför utsläppshandeln ökade med fem procent jämfört med år 2015 och översteg EU:s utsläppskvot med 1,0 miljon ton CO2-ekv.

Nästa offentliggörande:
8.12.2017

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html

Dela