Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands växthusgasutsläpp fortsätter att minska
22.5.2015
Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 60,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2014. Utsläppen minskade med ungefär 5 procent jämfört med året innan. Inom energisektorn minskade förbrukningen av naturgas, kol och olja. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med en procent och understeg EU:s årliga utsläppskvot med 0,1 miljoner ton CO2-ekv.

Nästa offentliggörande:
30.10.2015

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.10.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html

Dela