Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands utsläpp av växthusgaser vände uppåt
8.12.2017
År 2016 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 58,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2- ekv.), vilket var 12,4 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppen enligt snabbestimatet reviderades med 0,1 miljoner ton. Jämfört med året innan ökade de totala utsläppen med 6 procent. Till ökningen av utsläppen bidrog främst den ökade användningen av kol och den minskade andelen biobränslen vid användningen av trafikbränslen. Utsläppen utanför utsläppshandeln ökade med 6 procent jämfört med år 2015 och översteg EU:s utsläppskvot med 1,1 miljoner ton CO2-ekv. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2016 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2018.

Nästa offentliggörande:
27.3.2018

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html

Dela