Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands utsläpp av växthusgaser 2016 till EU och FN:s klimatkonvention
27.3.2018
År 2016 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 58,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (milj. ton CO2- ekv.), vilket var 12,5 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Uppgifterna baserar sig på rapporteringen för år 2016 till EU och FN:s klimatkonvention. De totala utsläppen reviderades till 0,08 miljoner ton CO2-ekv. lägre utsläpp än de preliminära uppgifter som offentliggjordes i december 2017.

Nästa offentliggörande:
24.5.2018

Beskrivning: Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report). Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, utsläpp, växthusgaser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html

Dela